Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.

Ocena roczna na podstawie protokolu nr HK-73/2017 dotycząca czystości bieżącej, stanu technicznego pomieszczeń wyposażenia obiektu oraz stosowanej dezynfekcji, a także poboru wewnętrznego jakości wody do badań laboratoryjnych . W ocenie Hotel Białowieski Confernce Spa & Wellness nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zalecono usunięcie usterek jacuzzi zewnętrznego w terminie do 30.09, co zostało niezwłocznie wykonane.

 

Osatnia ocena jakości wody Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr. HH. 4411.21.2017 z dnia 18.09.2017.

Według ostatnich badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej - woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.22.2017r. w sorawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4   Załącznik 5   Załącznik 6   Załącznik 7  Załącznik 8  Załącznik 9  Załącznik 1Załącznik 11Załącznik 1Załącznik 13 Załącznik 14  Załącznik 15 Załącznik 16  Załącznik 17 Załącznik 18 

Załącznik 19  Załącznik 20 Załącznik 21 Załącznik 22 Załącznik 23 Załącznik 24 Załącznik 25 Załącznik 26 Załącznik 27 Załącznik 28 Załącznik 29 Załącznik 30 Załącznik 31 Załącznik 32Zobacz więcej ofert
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80