Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.

 

Ostatnia ocena jakości wody Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce 

 

Nr. HK-51/2018 z dnia 18.06.2018.

Według ostatnich badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej - woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.22.2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Nie stwierdzono podczas kontroli naruszeń z podaniem przepisów prawnych. Pobrano 7 próbek wody do badań laboratoryjnych, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Zalecono dokonywania systematycznych pomiarów wymaganych parametrów w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji oraz wymienić wykładzinę przy jacuzzi zewnętrznym do dnia 30.07.2018r.

Zalecenia zostały zrealizowane i organy nadzorujące powiadomione o wykonaniu czynności.

 

Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4   Załącznik 5   Załącznik 6   Załącznik 7  Załącznik 8  Załącznik 9  Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14  Załącznik 15 Załącznik 16  Załącznik 17 Załącznik 18 

Załącznik 19  Załącznik 20 Załącznik 21 Załącznik 22 Załącznik 23 Załącznik 24 Załącznik 25 Załącznik 26 Załącznik 27 Załącznik 28 Załącznik 29 Załącznik 30 Załącznik 31 Załącznik 32

Zalącznik 33 Załącznik 34 Załącznik 35 Załącznik 36 Załącznik 37 Zalącznik 38 Załącznik 39 Załącznik 40 Załącznik 41 Zobacz więcej ofert
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80