Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.


Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez PPIS w Hajnówce 06.09.2019r. Na podstawie przeprowadzonych bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 25.11.2019r. sprawozdania nie wykazały żadnych niezgodności. Na podstawie bieżących obserwacji lustra wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.


Ocena wody rocznej 

Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4

 

Od czerwca 2020

Załącznik 1  Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8

Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12

Załącznik 13 Załącznik 14 Załącznik 15 Załącznik 16

 

Załącznik 1 Załącznik 2  Załącznik 3 Załącznik 4  Załącznik 5   Załącznik 6  Załącznik 7 Załącznik 8

Załącznik 9  Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14

Załącznik 15 Załącznik 16 Załącznik 17 Załącznik 18 Załącznik 19 Załącznik 20

 

Załącznik 21 Załącznik 22 Załącznik Załącznik 24

 

Załącznik 25   Załącznik 26 Załącznik 27 Załącznik 28 Załącznik 29 Załącznik 30  Załącznik 31

Załącznik 32 Załącznik 33 Załącznik 35 Załącznik 36 Załącznik 37 Załącznik 38 Załącznik 39

Załącznik 40 Załącznik 41 Załącznik 42 Załącznik 43 Załącznik 44 Załącznik 45 Załącznik 46

Załącznik 47 Załącznik 48 Załącznik 49 Załącznik 50 Załącznik 51 Załącznik 52 Załącznik 53

 Załącznik 54 Załącznik 55 Załącznik 56 Załącznik 57 Załącznik 58 Załącznik 59  Załącznik 60

  Załącznik 61 Załącznik 62 Załącznik 63 Załącznik 64 Załącznik 65

 

Załącznik 66 Załącznik 67 Załącznik 68 Załącznik 69 Załącznik 70  Załącznik 71 Załącznik 72

Załącznik 73 Załącznik 74 Załącznik 75 Załącznik 76 Załącznik 77 Załącznik 78 Załącznik 79  

Załącznik 80 Załącznik 81 Załącznik 82 Załącznik 83 Załącznik 84 Załącznik 85 Załącznik 86

Załącznik 87 Załącznik 88 Załącznik 89 Załącznik 90 Załącznik 91 Zaałącznik 92 Załącznik 93

  Załącznik 94 Załącznik 95 Załącznik 96 Załącznik 97 Załącznik 98 Załącznik 99 Załącznik 100

Załącznik 101 Załącznik 102 Załącznik 103 Załącznik 104

 

Załącznik 105 Załącznik 106 Załącznik 107 Załącznik 108 Załącznik 109  Załącznik 110 Załącznik 111

Załącznik 112 Załącznik 113 Załącznik 114 Załącznik 115

 


Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80