Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.

 

Komunikat o jakości wody basenowej Hotelu Białowieski Conference Spa&Wellness

Ostatnia ocena jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce została wydana w dniu 21.01.2021r. Nr. HK.045.4.2021

 

Na podstawie ostatnich badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dn. 08.07.2021 nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych. Na podstawie bieżących obserwacji lustra wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.

 

Ocena wody rocznej

 

Załącznik 1 Załącznik 2  Załącznik 3 Załącznik 4  Załącznik 5   Załącznik 6  Załącznik 7 Załącznik 8

Załącznik 9  Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14

Załącznik 15 Załącznik 16 Załącznik 17 Załącznik 18 Załącznik 19 Załącznik 20

Załącznik 21 Załącznik 22 Załącznik 23  Załącznik 24

Załącznik 25   Załącznik 26 Załącznik 27 Załącznik 28 Załącznik 29 Załącznik 30 

Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80