Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.


Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez PPIS w Hajnówce 06.09.2019r. Na podstawie przeprowadzonych bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 25.11.2019r. sprawozdania nie wykazały żadnych niezgodności. Na podstawie bieżących obserwacji lustra wody nie stwierdzono zanieczyszczeń.


Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4   Załącznik 5   Załącznik 6   Załącznik 7  Załącznik 8  Załącznik 9  Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14  Załącznik 15 Załącznik 16  Załącznik 17 Załącznik 18 

Załącznik 19  Załącznik 20 Załącznik 21 Załącznik 22 Załącznik 23 Załącznik 24 Załącznik 25 Załącznik 26 Załącznik 27 Załącznik 28 Załącznik 29 Załącznik 30 Załącznik 31 Załącznik 32

Zalącznik 33 Załącznik 34 Załącznik 35 Załącznik 36 Załącznik 37 Zalącznik 38 Załącznik 39 Załącznik 40 Załącznik 41 

Zalącznik 42 Załącznik 43 Załącznik 44 Załącznik 45 Załącznik 46 Zalącznik 47 Załącznik 48 

Załącznik 49 Załącznik 50 Załącznik 51 Załącznik 52 Zalącznik 53 Załącznik 54  

Załącznik 55 Załącznik 56 Załącznik 57 Załącznik 58 Załącznik 5Załącznik 60 Załącznik 61 Załącznik 62 Załącznik 63 Załącznik 64 Załącznik 65 Załącznik 66 Załącznik 67 Załącznik 68 Załącznik 69

 

Ocena wody rocznej 

Załącznik 70 Załącznik 71 Załącznik 72 Załącznik 73

 

Czerwiec 2020

Załącznik 1  Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8

Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12

Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80
po godz. 20:00 prosimy o kontakt pod nr tel. 605 352 436