Bądź na bieżąco

hotelsystems.pl

Pomiary jakości wody

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Białowieski Conference Wellness & Spa zleca firmie Hamilton mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, harmonogram poboru próbek wody. Wszystkie wyniki są analizowane i przedstawiane odpowiednim organom nadzorującym. W razie jakichkolwiek niezgodności są podejmowane zadania i działania zapobiegawcze. Informujemy, iż każdego miesiąca zostaną publikowane wyniki badań na stronie Hotelu Białowieski, wraz ze środkami zaradczymi w chwili wystąpienia niezgodności z normami. Aktualne wyniki do wglądu w recepcji SPA.

Ocena roczna na podstawie protokolu nr HK-73/2017 dotycząca czystości bieżącej, stanu technicznego pomieszczeń wyposażenia obiektu oraz stosowanej dezynfekcji, a także poboru wewnętrznego jakości wody do badań laboratoryjnych . W ocenie Hotel Białowieski Confernce Spa & Wellness nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zalecono usunięcie usterek jacuzzi zewnętrznego w terminie do 30.09, co zostało niezwłocznie wykonane.

 

Osatnia ocena jakości wody Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr. HH. 4411.21.2017 z dnia 18.09.2017.

Według ostatnich badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej - woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.22.2017r. w sorawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

Załącznik 1  Załącznik 2  Załącznik 3  Załącznik 4   Załącznik 5   Załącznik 6   Załącznik 7  Załącznik 8  Załącznik 9  Załącznik 1Załącznik 11Załącznik 1Załącznik 13 Załącznik 14  Załącznik 15 Załącznik 16  Załącznik 17 Załącznik 18Zobacz więcej ofert
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża
recepcja: 85 681 20 22 marketing, konferencje: 85 744 43 80